Back to LionNet Açıklamalı HTML kılavuzu

Prototip Lions Kulüp Sayfası nın HTML (Hyper Text Markup Language) kodu, bölüm bölüm italik kırmızı yazılarla ve örneklerle açıklandı.

<!-- Sayfanın başlangıcı ve formatı -->

 • <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Örnek Lions Kulüp Sayfası</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY TEXT="#000099" BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#0000FF" VLINK="#800080" ALINK="#FF0000">

Sayfada kullanılacak metin ve renk bilgisi bu bölümde yazılır. Microsoft Front Page ve Netscape Gold görsel olarak şeçebildiğiniz renklere ait kodları otomatik olarak yazar. Ayrıca begendiğiniz bir sayfanın kodunu alıp notepad ile görebilir ve kendi sayfanızda kesip, kopyalayarak kullanabilirsiniz.

 

<!-- Lions Logosu ve Başlığı ile under construction grafigi -->

 • <IMG SRC="we_serve1.gif" HEIGHT=202 WIDTH=221 ALIGN=LEFT><BR>
  <CENTER>
  <B><FONT SIZE=+4>ABC.. Lions Kulübü</FONT></B>
  <BR>
  <B><FONT SIZE=-1>Sayfamız halen <IMG SRC="undercon.gif" HEIGHT=38 WIDTH=38>
  imal edilmektedir !</FONT></B></P>
  </CENTER>
This is what the code above produces.

ABC.. Lions Kulübü
Sayfamız halen imal edilmektedir. !

Tercihinize göre grafik ebatları değiştirilebilir. Clipart dosyalarından veya diğer Lions kulübü sayfalarından resim alıp kullanırsanız sayfanıza sığması için boyutları ile oynayabilirsiniz.

<!-- toplantı bilgileri bölümü -->

 • <P> <HR WIDTH="500"></P>

Yukarıdaki satır 500 piksellik yatay çizgi için. Hem sizin için, hem de ziyaretçiler için bölümlerin basit grafiklerle bölünmesi kolaylık sağlar. Diğer bölümler arasında da genellikle aynı grafik kullanılır. Bu sayfada biz de aynı yatay çizgiyi kullandık.

 • <UL> <DT><B><U><FONT SIZE=+1>Toplantılar:</FONT></U></B></DT>
  </UL><UL> <UL>
  <LI><FONT SIZE=+1><B><FONT COLOR="#C86400">Ne zaman:</FONT></B> 2. ve 4. Çarşamba - 18:30</FONT> <BR></LI>
  <LI><FONT SIZE=+1><B><FONT COLOR="#C86400">Nerede:</FONT></B> Akol Otel-Büyük Salon</FONT></LI> </UL> </UL>

Eğer yükleme zamanının fazla uzatmayacaksa toplantı yerinizini küçük bir krokisi çok iyi olacaktır.

This is what the code above produces.


 • Toplantılar:
  • Ne zaman: 2. ve 4. Çarşamba - 18:30

  • Nerede: Akol Otel - Büyük Salon

<!-- Yönetim Kurulu bölümü ve adres bilgisi -->

 • <P> <HR WIDTH="500"></P>
  <UL> <DT><B><FONT SIZE=+1>Yönetim Kurulu:</FONT></B></DT>
  </UL><UL> <UL>
  <LI><B><FONT COLOR="#C86400">Başkan:</FONT><FONT COLOR="#800080"> Ahmet Türkmen <FONT SIZE=-1>Ev: xxx-xxxx;&nbsp;İş: xxx-xxxx; e-mail:&nbsp;ahmet@servisi.com</FONT></FONT></B></LI>
  <LI><B><FONT COLOR="#C86400">Başkan 1. Yardımcısı: </FONT><FONT COLOR="#800080">Mehmet Kemal <FONT SIZE=-1>Ev: xxx-xxxx; İş:&nbsp;xxx-xxxx; e-mail: mehmet@servisi.org</FONT></FONT></B></LI>
  <LI><B><FONT COLOR="#C86400">Sekreter: </FONT><FONT COLOR="#800080">Cemal Noyan <FONT SIZE=-1>Ev: xxx-xxxx; İş:&nbsp;xxx-xxxx; e-mail: cemal@frequency.net</FONT></FONT></B></LI>
  <LI><B><FONT COLOR="#C86400">Sayman: </FONT><FONT COLOR="#800080">Kemal Duran <FONT SIZE=-1>Ev: xxx-xxxx; İş:&nbsp;xxx-xxxx; e-mail: kduran@engines.com</FONT></FONT></B></LI>
  <LI><B><FONT COLOR="#C86400">Üyelik Direktörü:</FONT><FONT COLOR="#800080">Halime Buldan <FONT SIZE=-1>Ev: xxx-xxxx; İş:&nbsp;xxx-xxxx; e-mail: halime@excelsior.net</FONT></FONT></B></LI>
  </UL>

Buradaki bilgileri kendi kulüp bilgilerinizle değiştirebilirsiniz. Eğer yeni görevliler ekleyecekseniz ilgili bölümü kesip kopyalarak yeni bölüm açabilirsiniz.

This is what the code above produces.


 • Yönetim Kurulu:
  • Başkan: Ahmet Türkmen T. Kirk Ev: xxx-xxxx; İş: xxx-xxxx; e-mail: ahmet@servisi.com
  • Başkan 1. Yardımcısı: Mehmet Kemal Ev: xxx-xxxx; İş: xxx-xxxx; e-mail: mehmet@servisi.org
  • Sekreter: Cemal Nolan Ev: xxx-xxxx; İş: xxx-xxxx; e-mail: cemal@frequency.net
  • Sayman: Kemal Duran Ev: xxx-xxxx; İş: xxx-xxxx; e-mail: kduran@engines.com
  • Üyelik Direktörü:Halime Buldan Ev: xxx-xxxx; İş: xxx-xxxx; e-mail: halime@excelsior.net


<!-- Linkler Bölümü -->

 • <P><HR WIDTH="500"></P> <DT><B><FONT SIZE=+1>Linkler:</FONT></B></DT> <UL>

  <!-- İlk seviye LionNet linkleri - Bölge , Kesim, Yönetim çevresi- -->

  • <P><IMG SRC="lionnet_logo-small.gif" HEIGHT=22 WIDTH=102 ALIGN=ABSBOTTOM><B>&nbsp;&nbsp;<U>Kesim ve Bölgemizden Link</U></B> &nbsp;&nbsp;<B><FONT COLOR="#FF0000"><FONT SIZE=-1>(Xxxxxxxxx Lions Kulübüne Link)</FONT></FONT></B></P>
This is what the code above produces.


 • Linkler:
  •   Kesim ve Bölgemizden Link   (Xxxxxxxxx Lions Kulübüne Link)


Bu link bölgenizdeki tüm kulüpler için yapılabilir. Parantez içindeki bilgiyi isterseniz kullanabilirsiniz

<!-- isteğe bağlı olarak ara kademe LionNet linkleri -->

 • <P><IMG SRC="lionnet_logo-small.gif" HEIGHT=28 WIDTH=128 ALIGN=ABSBOTTOM><B><FONT SIZE=+1>&nbsp;<U>Ülke</U></FONT></B> &nbsp;&nbsp;<B><FONT COLOR="#FF0000"><FONT SIZE=-1>(Ülke için LionNet nodu)</FONT></FONT></B></P>

<!-- İsteğe bağlı Uluslararası LionNet'e link -->

 • <P><A HREF="http://www.LionNet.com"><IMG SRC="lionnet_logo-small.gif" BORDER=0 HEIGHT=37 WIDTH=170 ALIGN=ABSBOTTOM></A><B><FONT SIZE=+2>&nbsp;<A HREF="http://www.LionNet.com">Uluslararası</A>&nbsp;&nbsp;</FONT><FONT COLOR="#FF0000"><FONT SIZE=-1>(Uluslararası Linkler)</FONT></FONT></B></P>

Kulüp sayfalarından genellikle bölgelerindeki kulüplere ve en yakın LionNet noduna link olur .Bu sayfanın amacı en basit bir şekilde sayfa yapımını anlatmak olduğu için eğer siz daha fazla yink yapmak isterseniz safyanın yapısını değiştirebilirsiniz.

<!-- ULKB ye Link veya diğer kulüplere link -->

 • <P><A HREF="http://www.LionsClubs.org"><IMG SRC="lci_button.jpg" BORDER=0 HEIGHT=40 WIDTH=212 ALIGN=ABSCENTER></A> <B><FONT SIZE=+1><A HREF="http://www.LionsClubs.org">Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği</A> &nbsp;&nbsp;</FONT><FONT COLOR="#FF0000"><FONT SIZE=-1>(Lions Merkez Ofisi)</FONT></FONT></B></P>
  </UL> </UL>

Bir çok Lions logosu kullanılabilir. Resmi bir lions Kulübü olarak diğer Lions Kulüplerinin sayfalarında logoları kullanabilirsiniz Ayrıca LionNet resim arşivi 'nde de Lions Logoları mevcuttur.

This is what the code above produces.


<!---Web mastera mail ve kapanış bölümü --->

<P><HR WIDTH="500"></P>

 • <CENTER><P><IMG SRC="flag_array.gif" HEIGHT=168 WIDTH=350></P></CENTER>

<!-- Grafik resimden önce olabilir - ikiside mailto linki içerecek -->

 • <CENTER><P><B><U><FONT SIZE=-1>Görüş ve düşünceleriniz için</FONT></U></B></P></CENTER>

  <P><HR WIDTH="500"></P>
  </BODY>
  </HTML>

<!--- end of page --->

Email linkleri için bir çok grafik bulunabilir. Email için linkiniz A HREF="mailto:name@server.ext".şeklinde yazılmalı

Yukardaki kodun görünüşü


Görüş ve düşünceleriniz için
G e r i  d ö n
LionNet